Η Τηγανοκίνηση στο το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θεοδώρου και το Δημοτικό Σχολείο Αναφωτίας!

Σήμερα,12 Φεβρουαρίου 2019, η ΑΚΤΗ / AKTI Project and Research CentreStephanie Hadjiprocopiou, επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θεοδώρου και το Δημοτικό Σχολείο Αναφωτίας, για να ενημερώσει τα παιδιά, για το πρόγραμμα της Tiganokinisi - Τηγανοκίνηση!!

Τα παιδιά, έμαθαν ότι η απόρριψή των χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών στον νεροχύτη, έχει ως αποτέλεσμα να φράζουν οι σωληνώσεις πάνω στις οποίες επικολλούνται σιγά-σιγά. Επίσης, όταν πετάμε το λάδι στα κοινά απορρίμματα μέσα σε μπουκαλάκια, οδηγείται στις χωματερές. Έτσι βοηθάει στις αναφλέξεις και τροφοδοτεί τις φωτιές που ανάβουν σε αυτές. Επίσης αναμειγνύεται με τα υπόλοιπα στραγγίσματα και καταλήγει στους υπόγειους υδροφορείς! Για τον λόγο αυτό, έμαθαν πως η καλύτερη λύση είναι η ανακύκλωση των τηγανελαίων, βοηθώντας έτσι το περιβάλλον μας!!